Haqqında

Haqqında

01. Şirkətin missiyası və baxışı

“OSHAR” şirkətinin missiyası, bilikli və bacarığlı peşəkar komanda ilə birlikdə öz öhəliyinə düşən vəzifələrini layiqincə icra ertmək və mövcud müştərilərin peşə uğurlarının artmasını məqsəd olaraq görməkdir. Məhz, bu məqsəd ilə biz müştərilərin tələblərinə və ehtiyaclarına uyğun peşəkar xidmət sistemini təmin etmək və bunun üçün innovativ addımlar atırıq.
Şirkətimizin keyfiyyətli xidmətini və bu xidmətin rentabelliyini müştərilərimiz bizim ilə əməkdaşlıq etdiyimizdə müəyyən edəbilər. Bu məqsəd ilə bir daha şirkətin “Sizin uğurlarınız bizim məqsədimiz” sloqanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik.
Şirkətimiz sizlərə korporativ idarə etmə standartlarının təşkili və tətbiqi, eləcə də, fəaliyyət üzrə mövcud risklərin idarə edilməsi sistemi və risk xəritəsinin hazırlanması, daxili audit və daxili kontrol, insan resuslarının idarə edilməsi və informasiya texnologiyaları standartlarının təşkili və tətbiq olunması, bazarın tələblərinə uyğun biznesin inkişaf etdirilməsi və marketinq siyasətinin təşkili,

Ardını Oxu

02. Şirkətin fəaliyyət prinsipləri

Obyektivlik: Şirkətimiz öz fəaliyyətində hər zaman obyektivlik prinsipinə sadiq qalaraq, faktlara dayanaraq düzgün və dəqiq məlumatlar əsasında müştərilər ilə işləyir.
Müstəqillik: Biz, müstəqil iş şəraitində müştərilərə daha səmərəli kömək edəbilərik.
Peşəkar səriştə: İşimizin nəticəsində biz sübut edəbilərik ki sizin bizə etimad etdiyiniz və peşəkarlığımıza şübhə ilə yanaşmadığınız üçün yüksək keyfiyyətdə nəticə əldə edəbildik. 
Məxvilik: Şirkətimiz əsas prinsiplərindən biri olan məxvilik prinsipinə riayət edilməsi mütləq şəkildə tələb edir və daima nəzarətdə saxlayır. Qeyd edək ki, həm əməkdaşlıq zamanı həm də sonrakı zaman müştərilərimizə aid hər-hansı məlumatlar tamamilə məxvi saxlanılır. Bu öhdəlik müqavilə üzrə əlaqələrimizin tamamlanmasından sonra da qüvvədə qalır. 

Ardını Oxu

Direktorun mesajı

“OSHAR” şirkətinin korporativ internet adresinə xoş gəlmişsiniz!

“OSHAR” şirkəti olaraq istehsalat, tikinti, bank, sığorta, lizinq, sənaye və inşaat sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlara konsultasiya, treyninq və mühasibat sahələri üzrə peşəkar xidmətlər göstəririk. Şirkətimizin tərkibində yüksək təcrübəyə malik peşəkar mütəxəssislərimizdən oluşan komandamız ilə sizlərə konsultasiya xidmətləri göstərməyə hazırıq.
Sizin də bildiyiniz kimi dünyada baş verən və eləcə də Azərbaycana da öz təsirini göstərən iqtisadi böhran təşkilatlarda yenilənməyə və eləcə də maliyyə sahəsində dəyişikliyi zəruru hala gətirib. Hal-hazırda bazarda mövcud olan bir çox təşkilat və müəssissələr daha səmərəli və rentabelli fəaliyyət göstərmək, risklərin minimizə etmək və ixtisaslı, beynalxalq təcrübəyə əsaslanmış konsultasiya xidməti göstərən şirkət ilə əməkdaşlıq etmək istəyirlər.
Biz inanırıq ki, malik olduğumuz beynalxalq səviyyədə bilik və təcrübəmizdən istifadə edərək maliyyə risklərinin artdığı bir vaxtda əməliyyatlarının səmərəliliyinin artırılmasına yönəlik tədbirlərin görülməsi üzrə biz sizə öz tövsiyələrimizi verəbilərik.

OSHAR Nədir

O - is for openness

S - is for superb

H - is for hope

A - is for adaptable

R - is for rely