Sektorlar

Sektor 01
Kredit təşkilatları
Sektor 02
Sığorta
Sektor 03
Lizinq
Sektor 04
Kənd təsərrüfatı
Sektor 05
Xidmət
Sektor 06
İstehsalat