Xidmətlərin Detalları

image

Mühasibat uçotu

- Uçot siyasətinin hazırlanması - "Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə" Kommersiya Təçkilatları üçün №11-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı və "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə əsasən hər bir müəssisə rəhbəri tərəfindən təmin edilməsi tələb olunur. Şirkətimiz, sizin müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanmasında öz təcrübələrini sizinlə paylaşa bilər.

- Aktivlərin təsnifləşdirilməsi siyasətinin hazırlanması - BMHS-nın tələblərinə əsasən aktivlərin müddət və dəyər meyarlarına əsasən risklərin ölçülməsi və təsnifləşdirilməsi tələb olunur. Sizlər də korporativləşmə yönündə addım atmaq istəyirsinizsə biz sizə kömək edə bilərik.

- Vergi ödəyiciləri üzrə mühasibat uçotunun təşkili;

- Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi;

- Büdcənin hazırlanması;

- Mühasibatlıq uçotu üzrə treyninq;

İT xidməti

- Lisenziyalı proqramlarının təminatı;

- 1C ERP proqram təminatı;

- Sistemin inteqrasiyası;

- DATA Center təşkil edilməsi, yerləşdirilməsi və optimizasiyası;

- İnformasiya Təhlükəsizliyinin təşkil edilməsi;

- Server otaqlarının standartlara uyğun təşkil edilməsi;

- Texniki dəstək xidmətlərinin göstərilməsi və s.

Biznesin inkişafı

- Biznesin Ətraflı Təhlili;

- Bazar araşdırmalarının aparılması;

- Marketing və PR xidmətlərin düzgün təşkili;

- Media plan üzrə reklamların monitorinqi və media plana riayət olunmasının auditi və s.

Vergi və hüquq xidmətləri

- Vergi risklərinin analizi və konsultasiya;

- Vergi üzrə mübahisələrin həlli istiqamətində konsultasiya;

- İqtisadi Hüquq mübahisələri üzrə konsultasiya.

Daxili audit və daxili kontrol

- İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə audit;

- İT üzrə audit;

- Maliyyənin idarə edilməsi üzrə audit;

- Xəzinədarlığın auditi;

- Satınalma üzrə audit;

- Anbar üzrə audit;

- Problemli kredit portfelinin qiymələndirilməsi və onların keyfiyyəti haqqında rəy verilməsi;

- Plastik kart əməliyyatlarının auditi və plastik kart sahəsində vəzifədən sui-istifadə hallarına qarşı effektiv nəzarət mexanizminin təşkili;

- Digər sahələr üzrə audit xidmətləri.

Korporativ idarəetmə

- Fəaliyyət planın hazırlanması;

- Risk siyasətinin hazırlanması;

- Risklərin idarəedilməsi üzrə qaydaların hazırlanması;

- İT siyasətinin hazırlanması;

- Stress-testin keçirilməsi qaydaların hazırlanması;

- Strateji Planın hazırlanması;

- Təşkilatı struktur üzrə struktur bölmələrin fəaliyyətinə dair daxili qayda və əsasnamələrin hazırlanması;

- Optimal və effektiv təşkilati strukturun hazırlanması;

- Daxili auditin təşkili və bu haqda yazılı qaydaların hazırlanması;

- Daxili audit üzrə risk yönümlü audit plan və proqramın hazırlanması;

- Komitələr, idarəetmə orqanları və bölmələrin fəaliyyəti üzrə əsasnamələrinin hazırlanması;

- Biznes kreditinin verilməsi üzrə qaydalarının hazırlanması;

- İstehlak kreditlərinin verilməsi zamanı müştərilərə skorinq bal reytinq sisteminin təşkili və tətbiqi üzrə məsləhətlər;

- Kredit siyasətinin hazırlanması;

- Effektiv Risk Menecment sisteminin təşkili;

- Effektiv Maliyyə sisteminin təşkili;

- Effektiv İnsan Resurslarının İdarəedilməsi sisteminin təşkili;

- Likvidliyin effektiv idarə olunması;

- Xəzinadarlığın təşkili və effektiv idarə olunması;

- Anbar sisteminin təşkil olunması;

- Satınalma sisteminin düzgün təşkili;

- Satışın planlaşdırılması və təşkili və s. digər xidmətlər;

- Korporativ web saytların dizaynı və hazırlanması;

- Korporativ Logonun hazırlanması;

- Korpoartiv vizit kartların dizaynı.